Elke maand zetten we een cursus of training in de schijnwerpers, deze maand de Communicatietraining

 

Wat betekend goede  communicatie voor uw bedrijf?
Communicatie is  het belangrijkste smeermiddel tussen mensen. Zowel intern als extern dus zowel tussen alle medewerkers als met uw klanten.  U wilt immers als een degelijk en betrouwbaar bedrijf er uit springen. U hoort het uw klanten al zeggen op een verjaardag: je moet dát bedrijf eens bellen, zulke nette mensen!

Maar hoe krijgt u dat nou voor elkaar, en waar ligt dat precies aan?
Communicatie is meer dan praten met de klant en daarin netjes en aardig zijn. Het  moet ook stroken met uw uitstraling en gedrag als bedrijf. Dat is wat uw klant opvalt, en daarom voor ú als bedrijf valt. Communiceren is meer dan woorden voort brengen. Communiceren is vooral begrijpen hoe u over komt bij uw gesprekspartner. Dus u moet uw gesprekspartner kennen en kunnen doorgronden. Voor een gemakkelijke communicatie kan dit al binnen een twintig seconden, ja u leest het goed. Binnen twintig seconden uw gesprekspartner kennen? Niet kennen maar wel in kunnen schatten hoe uw communicatie over komt en waar u zich op moet focussen. Daar gaat het om, welke speerpunten ga ik gebruiken zodat mijn boodschap over komt.

Maar wat kan mij dit nou extra opleveren?
Die vraag brand op uw lippen. Tijdens de communicatietraining leren we u niet alleen naar uzelf kijken, maar geven u ook de handige ‘tools’ mee om op een natuurlijke wijze uw klant te overtuigen. U leert bij bestaande klanten klussen op te sporen. Deze hoeft u namelijk geen klant meer te maken! Haal meer werk binnen door de juiste manier van communiceren zowel bij bestaande als bij nieuwe klanten. Wat wilt u nog meer?

Met de juiste smeermiddelen loopt iedere motor goed!

Per 1 juli 2015 geldt voor alle werkgevers in Nederland een scholingsplicht. Dat betekent dat werkgevers scholing moeten faciliteren voor hun werknemers die nodig is voor de uitoefening van de functie of om zijn kansen op de arbeidsmarkt op peil te houden.

Elke werkgever heeft vanaf 1 juli de plicht om te kijken naar scholing van zijn personeel. Het gaat daarbij niet alleen om scholing die de werknemer nodig heeft om zijn werk te kunnen blijven doen, maar ook als de functie van een werknemer komt te vervallen of als hij zijn eigen functie niet langer kan vervullen.

Niet investeren in opleiding en training leidt tot hogere transitievergoeding

De scholingsplicht gaat dus zo ver dat de werkgever vóór hij de werknemer kan ontslaan, moet nagaan of hij de werknemer, eventueel met extra scholing, kan herplaatsen in een andere passende functie. De scholingsplicht wordt ingevoerd omdat mensen steeds langer inzetbaar moeten blijven. Een goed geschoolde werknemer blijft zich beter ontwikkelen binnen zijn eigen functie, binnen zijn eigen onderneming en in geval van ontslag ook bij een andere organisatie. Besteedt de werkgever niet of onvoldoende aandacht aan de scholing van werknemers, dan leidt dat tot een hogere ontslagvergoeding (vanaf 1 juli heet dit ‘transitievergoeding’).

Investeer in de scholing van oudere werknemers

De investering in scholing van oudere werknemers is daarbij net zo belangrijk. Vaak hebben werkgevers het idee dat het weinig zin meer heeft om oudere werknemers nog scholing aan te bieden, omdat de terugverdientijd korter is. Toch is dat juist niet waar: jonge werknemers wisselen sneller van baan dan oudere werknemers. Daar komt nog eens bij dat werkgevers vanaf 1 juli 2015 de scholingskosten van de werknemer in mindering mogen brengen op de transitievergoeding.

Bron: ORRendement