Werkgeversaansprakelijkheid

Psychosociale arbeidsbelasting

Het aantal werknemers dat ziek wordt door werkstress en werkdruk, is de afgelopen jaren toegenomen. Uit recent onderzoek van TNO blijkt dat het aantal werknemers met burn-outklachten hoog is: 1,3 miljoen. Psychosociale arbeidsbelasting  heeft veel negatieve gevolgen, ook voor werkgevers. Als werkgever kunt u aansprakelijk worden gehouden voor schade die de werknemer lijdt. Hoe kunt u dit voorkomen?

Oorzaken psychosociale arbeidsbelasting

Oorzaken van psychosociale arbeidsbelasting kunnen zijn (seksuele) intimidatie, agressie, discriminatie maar ook werkdruk.
Een bekend gevolg van psychosociale arbeidsbelasting is burn-out. Dit heeft nadelige gevolgen voor de werknemer maar ook voor de werkgever.
Voor de meeste ondernemers is dit wel bekend.

Beleid

Eén van de maatregelen die u als werkgever moet nemen, is het opstellen van een beleid om de nadelige gevolgen van psychosociale arbeidsbelasting tegen te gaan. Dit moet ook vermeld worden in de risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E). U beschrijft bijvoorbeeld of werknemers te maken kunnen krijgen met een hoge werkdruk, een competitieve werkomgeving of ongewenst gedrag (pesten, intimidatie) op de werkvloer. Of agressie van mensen die uw bedrijf bezoeken zoals klanten of leveranciers. Maar denk ook in de zorg aan cliënten, ouders en patiënten.
Naast het omschrijven is het opstellen van een gedragscode van belang. Dit moet passend zijn voor uw organisatie.

Oorzaken psychosociale arbeidsbelasting

Vertrouwenspersoon

Naast dat er beleid is en een gedragscode aanwezig is moet er een vertrouwens persoon aangesteld worden.  Het gaat hier om iemand die laagdrempelig te bereiken is en objectief is.  Het is raadzaam om een extern vertrouwenspersoon aan te stellen. Deze persoon moet wel geïntroduceerd worden bij de werknemers en  bereikbaarheid moet laagdrempelig zijn. Dus een melding van ongewenst gedrag moet bijvoorbeeld ook via een whatsapp bericht mogelijk zijn.

Wetgeving een kans?!

Ja zeker!

U leest het goed. U kunt van deze kaders positief gebruik maken voor uw personeel.
Wanneer u een goed personeelsbeleid er op na houdt en uw mensen stimuleert om te ontwikkelen, zal dit een positieve invloed hebben op de onderneming.
Het leidt namelijk tot minder verloop in personeel en het is eenvoudiger om nieuwe mensen aan te trekken.
Laten we daarom van het positieve uitgaan en deze materie inzetten voor een positieve boost van uw onderneming.

PSA pakket

Wij hebben daarom een PSA pakket samengesteld. Dit ontzorgt u in het uitvoeren van dit beleid. Het PSA pakket bestaat uit:
– opstellen gedragscode voor uw onderneming
– toegang online videotraining voor alle medewerkers
– controle of medewerkers videotraining ook volgen
– wij treden op als vertrouwenspersoon binnen uw onderneming
– draaiboek beleid PSA

U investeert hierin € 30,- per personeelslid met een minimum van € 185,-

Hiermee voldoet u aan de wettelijke richtlijnen en maakt u een positief gebruik van de geldende richtlijnen.
Indien de vertrouwenspersoon moet optreden, wat we natuurlijk niet hopen, wordt dit uitgevoerd tegen een uurtarief.